نحوه دریافت کد مشتری

اولين قدم براي خريد هر نوع كالاي عرضه شده در بورس كالا تكميل مشخصات خريدار جهت دريافت كد مشتري در بورس كالاست. اين مرحله فقط براي يك بار انجام مي گيرد و ضرورت دارد هر خريداري در بورس كالا، از طريق كارگزار خود اقدام به دريافت كد مشتري نمايد.

مدارك لازم براي دريافت كد مشتري ، براي مشتري حقيقي يا حقوقي متفاوت است:

مدارك و اطلاعات لازم جهت دريافت كد براي اشخاص حقيقي :

فتوكپي شناسنامه

فتوكپي كارت ملي

تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقيقي ( شامل اطلاعاتي از قبيل: كد ملي، شماره حساب بانكي فرد متقاضي  آدرس و كد پستي، تلفن تماس)

مدارك و اطلاعات لازم جهت دريافت كد براي اشخاص حقوقي:

فتوكپي روزنامه رسمي ثبت شركت و فتوكپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره شرکت.

• تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقوقي (شامل اطلاعاتي از قبيل : آخرين تركيب اعضاي هيئت مديره، ليست سهامداران داراي سهام 10% و بالاتر، صاحبان امضاي مجاز ، ارائه شماره حساب جاري شخص حقوقي)