مراحل خرید

• تكميل فرم درخواست خريد

براي هر بار خريد مي بايست فرم سفارش خريد كالا به وسيله خريدار تكميل گردد. در اين فرم خريدار، مشخصات دقيق كالاي مورد نياز خود رابه همراه نام توليد كننده كالا، حداكثر قيمت خريد و ... را مشخص مي كند.

• بررسي امكان خريد

 كارگزار خريدار امكان خريد كالاي مورد درخواست را بررسي نموده و در صورت ضرورت با توليدكننده در مورد عرضه كالا رايزني مي كند.

• واريز پيش پرداخت

در صورت امكان تهيه كالا، موضوع به اطلاع خريدار مي رسد و ضروری است که خريدار، 10% از ارزش تقریبی كالاي مورد سفارش خود را به عنوان تضمین خرید کالا به حساب كارگزار واريز نمايد. (برای کالاهایی که در رینگ صادراتی فروخته می شوند مبلغ تضمین خرید 5% ارزش کل کالای مورد سفارش است)

• خريد كالا

 كارگزار در زمان عرضه كالا در تالار، طبق درخواست خريدار با سایر كارگزاران رقابت نموده و در صورت عرضه كافي كالا به قيمت مناسب (و تا حداكثر سقف قيمتي تعيين شده توسط خريدار) كالا را خريداري مي نمايد.

• ارسال اطلاعيه خريد

 پس از خريد كالا در تالار، اطلاعيه خريد كالا به وسيله كارگزار تنظيم شده و برای خريدار ارسال مي گردد. در اين اطلاعيه جزئيات خريد و قيمت به همراه حق الزحمه كارگزاري ، عوارض بورس و عوارض قانوني درج مي شود.

• واريز مابقي وجه

 خريدار بايد حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سوم کاری مابقي كل مبلغ كالاي خريداري شده را براساس اطلاعيه خريد به حسابهاي بورس مندرج در اطلاعیه خرید واريز نموده و فيش بانكي را به كارگزاري ارسال نمايد. ضمنا ضروری است كه نام واريزكننده وجه كالا حتما با نام خريدار يكسان باشد.

• تسويه حساب با پاياپاي

 پس از واريز مابقي وجه كالا از طرفخريدار، كارگزار خریدار اقدام به تسويه حساب با اتاق پاياپاي نموده و مدارك تسویه كالا را تكميل كرده و آن ها را به كارگزار فروشنده تحويل مي نمايد.

• تعيين پيمانكار حمل بار

 در اين مرحله بايد پيمانكار حمل بار و آدرس محل تخليه به وسيله خريدار مشخص شده باشد.

• پيگيري دريافت ثبت سفارش از فروشنده

 در اين مرحله كارگزار خريدار پيگيري هاي لازم جهت ثبت سفارش را انجام مي دهد تا تاييدیه سفارش را از كارگزار فروشنده ‌دريافت كند.

• دريافت حواله

 توليد كننده حواله فروش را صادر كرده و از طريق كارگزاري، خريدار از صدور حواله اطلاع پيدا مي كند.

• پيگيري خريدار براي حمل كالا

 در اين مرحله خريدار پس از برقراري ارتباط با فروشنده، هماهنگي هاي لازم را با پيمانكار حمل كالا انجام مي دهد تا كالارا تحويل بگيرد.

• پيگيري خريدار در خريدهاي سلف

 در خريدهاي سلف، خريدار يك هفته قبل از موعد تحويل كالا،  با فروشنده ارتباط برقرار نموده و پيمانكار حمل كالا را تعيين مي نمايد.