فرآیند داد و ستد

داد و ستد کالاها در بورس، طي مراحل ذيل انجام مي گيرد:

1- انتخاب کارگزار ( از آنجايي که تمام بورس هاي دنيا، کارگزار محور مي باشند لذا در هيچ بورسي امکان معامله مستقل براي معامله گران وجود ندارد و حتما مي بايست هر گونه خريد يا فروش از طريق يک کارگزار، صورت گيرد و به همين دليل اولين اقدام هر معامله گر در بورس انتخاب کارگزار است)

2- تکميل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار همراه با پيشنهاد قيمت

3- واريز حداقل سپرده مورد نياز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

4- انتقال سفارش مشتري به تالار معاملات توسط کارگزار

5- شرکت در حراج توسط کارگزار و انجام معامله در تالار

6- واريز باقيمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اوليه به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

7- تسويه اسنادي معاملات در اتاق پاياپاي و صدور اسناد معاملاتي

8- تسويه مالي معاملات در اتاق پاياپاي

9- نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزينه ها به حساب معامله گران از طريق حساب بانکي