درباره قرارداد‌های مشتقه

قراردادهای مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می‌‌‌‌شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می‌‌‌‌گیرند. دارایی پایه می‌‌‌‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد.

انواع قراردادهای مشتقه

امروزه اوراق مشتقه در قالب چهار نوع قرارداد مشتقه اصلی مورد معامله قرار می‌‌‌‌گیرند، که عبارتند از‌:

-  قراردادهای آتی (Futures)

-  قراردادهای سلف (Forwards)

-  قراردادهای اختیار معامله (Options)

-  قراردادهای معاوضه (Swaps)

در بورس کالای ایران تنها قراردادهای آتی مورد معامله قرار می‌گیرد، به همین دلیل در ادامه تنها به شرح قراردادهای آتی خواهیم پرداخت.