کالاهای پذیرفته شده

ردیف

نام

ردیف

نام

1

انواع نفت خام

12

انواع زغال سنگ و زغال چوب

2

انواع نفت سفید

13

قطران

3

نفت کوره و مازوت

14

کلیه حلال ها

4

انواع گازهای طبیعی

15

متانول

5

کلیه میعانات گازی

16

اتانول

6

انواع گازوئیل

17

آیزوریسایکل

7

انواع نفتا

18

آیزوفیدها

8

انواع بنزین

19

اکستراکت

9

انواع سوخت جت

20

انواع برش های سنگین

10

هیدروژن

21

انواع لایت اند

11

گاز مایع