دریافت کد معاملاتی

مراحل دریافت کد معاملاتی در بورس انرژی به شرح زیر می‌باشد.

تکمیل فرم احراز هویت اشخاص حقیقی و یا فرم درخواست کد اشخاص حقوقی

ارائه اصل مدرک شناسایی مشتری شامل شناسنامه و کارت ملی و در مورد اشخاص خارجی، گذرنامة معتبر و نگهداری کپی مصدق تمامی صفحات مدارک مزبور برایا شخاص حقیقی

ارائه اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه ملی، شرکت‌نامه، آگهی روزنامة رسمی در خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن، آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز، ترکیب سهامداران، مالکان یا شرکاء بالای ده درصد، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان برای اشخاصحقوقی

ارائه اطلاعات در مورد حساب بانکی مرتبط با معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای مشتری؛

ارائه اطلاعات در مورد حجم معاملات قبلی مشتری؛

ارائه ا طلاعات در مورد هدف از انجام معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی کالا در بورس انرژی

تکمیل فرم بیانیه ریسک قراردادهای سلف موازی استاندارد