اعضای هیئت‌مدیره

اعضای هیئت‌مدیره

نماینده

سمت

بانک اقتصادنوین (سهامی عام)

افشین کریمی

رئیس هیئت‌مدیره

شرکت ساختمان نوین

ارژنگ طیب نژاد

عضو هیئت‌مدیره

نصرا... برزنی

-

عضو هیئت‌مدیره

ارسلان محتشم امیری

-

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

عبدالواحد عامری بافقی

-

عضو هیئت‌مدیره

علیرضا فهیمی

-

مدیر عامل